Mihr

The balance between faith and reality is in your heart.

Menu religie

Dit komt ook ter uiting in het geloof of in zijn of haar levenswijze. De goddienst cq. religie dan wel levenswijze waar men in geloofd/vasthoud is deels afhankelijk van opvoeding, omgevings invloeden, maar ook van de interesse die men heeft. Het komt steeds vaker voor dat men zich "bekeerd" tot een andere religie cq. levenswijze, dit is uiteraard wederom persoons afhankelijk. Daar er zoveel religies en levenswijze zijn, heb ik er een paar bekende en iets minder bekende uitgelicht, uiteraard sta ik open voor suggesties om dit nog verder uit te breiden.

Christendom Boeddhisme Jains
Jodendom Hindoe´sme Eckankar
Jehova Sikhisme Satanisme
Islam Mormonen Gothic